Main

Шановний читачу!

Ви зайшли на веб-сторінку «Українського інституту дослідження болю».

Так склалося, що життя розкидало українських науковців по всіх континентах. Нагальна потреба збереження наукових зв’язків у галузі знеболення й медицини болю, обміну досвідом і підтримки молодих колег змусила нас шукати форми, які полегшать таке спілкування. Ми намагалися створити відкритий «майданчик», на якому фахівці відповідного профілю з України та поза її межами могли би спілкуватися без бар’єрів і налагоджувати необхідні контакти. Окремим і особливим завданням ми вбачаємо допомогу вченим з України у встановленні зв’язків із західними колегами задля наукової кооперації, експертизи проектів досліджень, полегшенні доступу до інформації про гранти і освітні програми.

Результатом стало створення «Українського інституту дослідження болю», який зареєстровано як громадську наукову організацію. Згідно зі статтею 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Громадські наукові організації є об’єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом… Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України».

“Український інститут дослідження болю” створений та діє у відповідності з Конституцією України, Законами України “Про громадські об’єднання” і «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами та власним Статутом на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

Головною метою «Українського інституту дослідження болю» є сприяння науковій діяльності й медичній практиці у галузі знеболення й медицини болю та захист законних інтересів своїх членів, користуючись статусом та правами юридичної особи.

Основними завданнями Інституту є:

  • Об’єднання зусиль лікарів, науковців, громадськості і виробників лікувальних засобів і медичного обладнання для розвитку в Україні сучасних підходів боротьби з болем.
  • Сприяння впровадженню в українську медичну практику і забезпечення доступності новітніх принципів медицини болю і засобів знеболення.
  • Проведення освітніх заходів, конференцій, симпозіумів, конгресів, майстер-класів, стажувань з питань знеболення й медицини болю.
  • Сприяння виконанню в Україні фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі медицини болю та участь у них.
  • Сприяння розробці й впровадженню в українську медичну практику інтервенційних методик лікування болю.
  • Створення тимчасових наукових колективів, утворення науково-дослідних, експертних, пошукових організацій для виконання статутних завдань.
  • Співпраця з українськими, іноземними та міжнародними організаціями, колективне членство в міжнародних науково-фахових об’єднаннях, спілках, товариствах у галузі знеболення й медицини болю відповідно до законодавства України.

Ми щойно розпочали свою роботу. Запрошуємо Вас поділитися Вашими думками та побажаннями, задати запитання, на які ми з радістю постараємось відповісти.

Будемо раді зауваженням і пропозиціям у роботі «Українського інституту дослідження болю» та цього веб-сайту.

 Roman-Cregg  Vadym Biloshitskyi
Президент «Українського інституту дослідження болю»

Роман Ґрех, (Roman Cregg) MB BS, FRCA, PhD
Президент Української медичної асоціаціації Великобританії,
Postdoctoral Research Associate and Senior Registrar,
Centre for Anaesthesia, University College London

Виконавчий директор «Українського інституту дослідження болю»

Вадим Білошицький, доктор медичних наук,
заступник директора з наукової роботи
Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України